W krzywym zwierciadle dysmorfofobii

Dysmorfofobię można zdefiniować jako subiektywne uczucie brzydoty lub poczucie fizycznego defektu, o których dana osoba myśli, że są zauważane również przez inne osoby. Skutkiem jest ciągłe nieusatysfakcjonowanie z własnego wyglądu. »